Retningslinjer for föring av valper

new

Hva er det beste fret for valpen din? Hvor mye og hvor ofte? Alle raser er forskjellige, og det finnes ikke én god løsning for alle.


Liten mage, stor appetitt

Valper må få i seg mye för i forhold til kroppsvekten for å få næring til å vokse slik de skal. Men før magen har vokst slik den skal, må de spise flere små måltider pr. dag. Informasjonen på boksen, posen eller sekken hjelper deg med riktig størrelse på porsjonene. (Hvis valpen ikke spiser opp maten i løpet av 20 minutter, får de sannsynligvis for mye.)
Valpens form er den beste indikatoren på om du förer med riktig mengde. Når veterinæren sjekker vekten får du en bekreftelse på om valpen vokser som den skal, eller om du må justere föringen.


Hva kjennetegner et godt valpeför?

Et godt valpeför skal være spesielt balansert for å tilfredsstille valpens behov for energi, protein og mineraler. Det skal være lett å fordøye for valpens umodne mage. Så pass på at du velger et för som er spesielt laget for valper, og ikke et voksen- eller seniorför.
Og det må naturligvis være smakfullt nok til å gi valpen appetitt.


Er det nødvendig med förtillegg?

Nei. For mye fosfor eller kalsium kan forårsake misdannelser, så ikke bruk förtillegg uten at veterinæren gir råd om det.


Faren for overföring

Overföring vil gi for store påkjenninger på utviklingen av beinbygningen og ledd, og det kan føre til permanente skader.


Rikelig med rent, friskt vann

Sørg for at valpen alltid har rent, friskt vann tilgjengelig. Hvis du merker at den er tørst hele tiden, må du kontakte veterinær.

Pedigree® Feeling Happy